Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 207 зар байна.

#TAGS: