Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 180 зар байна.

#TAGS: