Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 206 зар байна.

#TAGS: